Obrázková pravidla

1. Pétanque se hraje s ocelovými koulemi a s dřevěnou kuličkou zvanou "košonek." Hází se z kruhu o průměru cca 50 cm.

2. Proti sobě hrají buď: Trojice - každý hráč má 2 koule Dvojice - každý má 3 koule Jednotlivci - každý má 3 koule.

3. Cílem hry je: umístit své koule blíže ke košonku než soupeř.

4. Začátek hry: Hráč jednoho týmu vyhodí košonek (6-10 m). Tento tým pak také vhodí první kouli.

5. Poté přichází člen soupeřova týmu a snaží se zahrát svou kouli lépe, tj. blíže ke košonku než protivník.

6. Buď přibližuje:. tedy snaží se umístit kouli blíže ke košonku, než je soupeřova koule.

7. Nebo vyráží: tzn. odstřelí soupeřovu kouli dále.

8. Pokud hráč uspěje: tj. že jeho koule je nyní nejblíže košonku, pak nastupuje znovu soupeř.

9. Pokud ale neuspěje: musí jeho tým dále pokračovat ve hře, dokud se mu to nepodaří. Takto se oba týmy ve hře střídají až do konce.

10. Pokud už jeden tým koule nemá: potom i druhý tým své koule doháže a nastává konec jedné hry.

11. Na konci každé hry se sečtou body: Jeden tým získává tolik bodů, kolik jeho koulí je na konci hry blíže ke košonku, než nejbližší koule soupeře.

12. Konec zápasu: Ten tým, který první dosáhne celkem 13-ti bodů vítězí v celém zápase.


Zpět na Co je petang

Petang Klub Ořechov | Brněnská 10 | 664 44 Ořechov